contactheader

newsletter

Cum ne gasiti

Cabinetul Dental As

Sos. Nicolae Titulescu nr. 1, Bl. A7, Sc. 4, Ap. 94, Et.1, interfon 094.

Puteti contacta cabinetul Dental As la:

Telefon fix: 021 653 1752

Telefon mobil: 0744 498 432

E-mail: cabinet@dentalas.ro

        Dental As, in calitatea sa de operator de date cu caracter personal se identifica cu J40/725/1998  CUI 10154392.

        Persoanele care acceseaza web site-ul Dental As si care completeaza informatiile solicitate de tipul nume, prenume, data nasterii, adresa de e-mail, numar de telefon, inteleg ca au furnizat cabinetului medical Dental AS date cu caracter personal, exprimandu-si in acest sens consimtamantul expres ca datele astfel furnizate sa fie prelucrate de catre Dental As cu scopul de a fi contactati in vederea prestarii de servicii medicale de stomatologice.

        Totodata, persoanele care au fost de acord si au comunicat date de tipul nume, prenume, data nasterii, adresa de e-mail, numar de telefon sunt de acord in mod expres cu prelucrarea si utilizarea acestora in scop de marketing, astfel incat sa li se poata comunica oferte promotionale proprii sau ale partenerilor colaboratori.

        Persoanele care au furnizat astfel de date cu caracter personal declara ca au fost informate si cunosc posibilitatea de a-si exercita urmatoarele drepturi prevazute de dispozitiile Legii 677/ 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Regulamentului nr. 679/ 2016: dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de portabilitate, dreptul de a fi uitat, dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale, dreptul de a se adresa justitiei.

        In cazul in care persoanele care au furnizat date cu caracter personal nu vor mai fi de acord cu prelucrarea acestora de catre Dentalas vor solicita in scris acest lucru la adresa de e-mail www.dentalas.ro, Dentalas urmând sa inceteze din acel moment prelucrarea oricarei dintre datele detinute.

Onorariile se pot modifica fără o notificare prealabilă

© 2024 Copyright DentalAS